Ubezpieczenie

Ubezpieczenie szkolne EDU Plus z opcją Hejt Stop

Wzorowa ochrona nie tylko dla wzorowych uczniów

EDU Plus to atrakcyjna oferta ubezpieczenia dla przedszkolaków, uczniów, studentów oraz pracowników oświaty.

W pakiecie m.in.:

Zapoznaj się z naszą propozycją i kup ubezpieczenie w 3 krokach:

Podaj nr ID klienta lub zeskanuj kod QR, który przekieruje na stronę oferty

Wybierz interesujący Cię wariant i opłać składkę

Potrzebne dokumenty do pobrania poniżej

Oferta

Opis oferty dla Przedszkola i Żłobka Fantazja

OWU

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Roszczenie

Instrukcja zgłoszenia roszczenia

Tabela norm

Szczegółowa tabela norm uszczerbku na zdrowiu

Postanowienia

Postanowienia dodatkowe i odmienne

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000051436, NIP 526-00-28-806, o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości)