Zapisy do przedszkola


Rekrutacja

Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy.

Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych.

 

O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady dotyczącej pierwszeństwa dla dzieci posiadających rodzeństwo aktualnie uczęszczające do Niepublicznego Żłobka lub Niepublicznego Przedszkola Artystycznego FANTAZJA.

Adaptacja

Dzieci zapisane do naszego przedszkola, które rozpoczynają edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z Rodzicami w tygodniowej, bezpłatnej adaptacji przedszkolnej.

Adaptacja odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia w godzinach 9:00-10:00

Podczas dni adaptacyjnych Dziecko spędza czas na przedszkolnym placu zabaw z Rodzicem (opiekunem), przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia obejmują tydzień regularnych jednogodzinnych spotkań wspólnie z Rodzicami Opiekunami).  Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na adaptację na świeżym powietrzu, wówczas dzieci zapraszane będą do sali ( szczegółach zostaną Państwo poinformowani przez Dyrektora).

Jeżeli Dziecko dołączy do placówki w ciągu roku przedszkolnego, to zachęcamy do stopniowego wydłużania czasu pobytu w przedszkolu.