Misja

                             Rozwijamy talenty, wspieramy umiejętności. 

Odtwórz wideo

Wizja

Pracujemy w oparciu o elementy pedagogiki planu daltońskiego

opierającego się na czterech filarach:
– samodzielność
– współpraca
– odpowiedzialność
– refleksja 

Plan daltoński  umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność dzieci zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych metod pracy. Dzieci uczą się radzić sobie z niepowodzeniami, kontrolować czas, współpracować  w grupie, cierpliwie czekać na swoją kolej.

Dzieci w zależności od tego do jakiej grupy uczęszczają, mają zróżnicowany zakres obowiązków oraz różną ilość elementów pomocy daltońskich w sali.

W salach znajdują się tablice daltońskie, na której dzieci zaznaczają obecność, mają przydzielone obowiązki dyżurnego na określonych stanowiskach. Dzięki temu dzieci uczą się odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz szacunku do pracy innych.

Na tablicach znajdują się również kolorowe dni tygodnia. Takie rozwiązanie pozwala na uświadomienie dzieciom, że dni tygodnia następują po sobie i powtarzają się cyklicznie.

Dzieci we wszystkich grupach korzystają też z zegara daltońskiego, na którym zaznaczone są kolorowe przedziały czasowe. Dzięki temu zadania powierzone dzieciom mogą być wykonywane w określonym czasie, a dzieci utrwalając kolory mogą same kontrolować upływający czas.

Plan daltoński uczy też współpracy podczas pełnienia dyżurów oraz pracy przy stolikach i korzystania z pomocy dzieci siedzących obok – dzieci pomagają sobie wzajemnie i uczą się od siebie.