Pierwszy Dzień Wiosny

Nadejście nowej pory roku – wiosny – jest doskonałą okazją do tego, żeby uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja z zimowej na wiosenną. Witając wiosnę zorganizowaliśmy wiosenny pochód z Marzanną i wiosennymi gaikami, by jeszcze bardziej zaakcentować ten wesoły dzień wszyscy do przedszkola przyszli ubrani na zielono. Po tak wesołym powitaniu wiosny zagości ona u nas na dobre.