Dogoterapia

Rozpoczął się comiesięczny cykl zajęć z dogoterapii, których celem jest rozwijanie prawidłowych postaw wobec zwierząt, redukcja lęku, stresu oraz rozwijanie zmysłów i postrzegania.